Leczenie cukrzycy

Audiometria – najbardziej popularne badanie słuchu. Przy tym badaniu wymagana jest współpraca z dzieckiem, dlatego musi ono być skupione i uważne.

Niezbędne jest zatem aby podczas badania dziecko przebywało w otoczeniu osób najbliższych, było wypoczęte i skore do zabawy. W audiometrii tonalnej dźwięki dostarczane są za pomocą głośników, dużych lub małych, mieszczących się w uchu słuchawek. Dziecko ma reagować na słyszane dźwięki poprzez dokonanie pewnych czynności służących zabawie np. wstawienie elementu w układance puzzla.

W przypadku niemowląt dokonuje się stymulacji, w której dziecko ma wrażenie, że dźwięk pochodzi od umieszczonej obok zabawki. Natomiast u dzieci starszych można zastosować metodę taką jak u dorosłych, tzn. naciśnięcie guzika lub sygnał słowny w momencie usłyszenia sygnału.

Audiometria słowna – metodę tę można zastosować u dzieci starszych, a zadaniem dziecka jest reagowanie na dźwięki słowne. Zadaniem tego badania jest określenie zakresu najcichszych dźwięków w jakich dziecko może usłyszeć i rozpoznać znaczenie słów.

Podobnie jak w audiometrii tonalnej dziecko zwraca się w kierunku poruszającej się zabawki. Natomiast dzieci starsze mogą powtarzać usłyszane słowa lub wskazywać właściwy obrazek.

Przeprowadza się również stosowną rozmowę z dzieckiem, aby stwierdzić czy jest ona właściwie zrozumiana. Reakcja powinno być powtarzanie słów lub wskazywanie odpowiednich obrazków.