Nieprawidłowy poziom cukru

Za nieprawidłowy poziom cukru we krwi uznaje się sytuacje, w których stężenie glukozy nie mieści się w przedziale od 70 do 99 mg/dL (od 3.9 do 5.5 mmol/L). Stan, kiedy cukru jest za mało, określa się mianem hipoglikemii i oznacza to, że cukru po prostu brakuje. Kiedy ilość cukru jest większa od normy, mówimy o hiperglikemii spowodowanej bezpośrednio faktem, że organizm nie jest w stanie wykorzystać glukozy znajdującej się we krwi. Jeśli stężenie glukozy na czczo to od 100 do 125 mg/dL (od 5.6 do 6.9 mmol/L), mamy do czynienia ze stanem przedcukrzycowym. Nie oznacza on jeszcze choroby, ale bezsprzecznie istnieje problem z gospodarką cukrami w organizmie. Jeśli wynik badania jest jeszcze wyższy, mamy do czynienia z cukrzycą wymagającą leczenia o charakterze zależnym od jej zaawansowania. Diagnozę problemów z gospodarką cukrem w organizmie powinien prowadzić lekarz, który dokona odpowiedniego rozpoznania i poinstruuje pacjenta, jak następnie reagować na wszelkie nieprawidłowe wyniki w badaniach samodzielnych.